fbpx

ZW3D ģenerētie g-koda piemēri izmantojot gandrīz visas postprocesora konfigurācijas, kas nosaukumā norādītas kā virpošanai paredzētas. Visos gadījumos tika izmantota viena un tā pati detaļa ar vienām un tām pašām virpošanas operācijām. (G-code examples generated by ZW3D using almost all postprocessor configurations, whose name suggests that they should be used for turning. The same part and the same turning operations were used in all of these examples.)

apmaciba cam