fbpx

Kopsalikums, izvērsts montāžas skats (Assembly – Exploded View)

Atvērt failu ar kopsalikumu. Nospiest uz Exploded View funkcijas ikonas. Neveicot izmaiņas, nospiest zaļo ķeksi.

Nospiest uz Add a Step pogas. Iezīmēt detaļu, kuru vajag pārvietot, un vilkt vienu no lielajām
koordinātu asīm, kas parādījās iekš tās. Velkot ar trīs taisnajām bultiņām var detaļu pārvietot visās trīs
asīs, velkot ar liektajām bultiņām var to rotēt.

Tādā pašā veidā pārvietot pārējās detaļas. Var pārvietot vairākas reizē.

Kad visas detaļas ir novietotas kā vēlams, tad nospiest zaļo ķeksīti. Nospiest Exit ikonu, lai izietu no Exploded view funkcijas.

Var atvērt izvērsto montāžas skatu un to aizvērt divreiz nospiežot uz Exploded_View1 vai citādi
nosaukto opciju.

Var arī atvērt izvērsto montāžas skatu ar animāciju. Nospiest ar labo taustiņu uz skata Exploded_View1 un izvēlēties opciju Explode via Animation. Kopsalikums tiks sadalīts tādā secībā, kā tas tika darīts, veidojot Exploded view skatu.

Lai iegūtu rasējumu ar izvērsto skatu, nospiest uz brīvas vietas ar labo taustiņu un izvēlēties 2D Sheet. Rasējumu var izveidot arī kamēr izvērstais skats ir aktīvs.

Izvēlēties sev vēlamo lapas izmēru un standartu, spiest OK.

Tiks automātiski izmantota standarta skatu izveidošanas funkcija. To var arī izmantot nospiežot Standard ikonu. Izvēlēties kopsalikumu un vēlamo skatu. Piemēram tiek izmantots Isometric skats.

Izvēlēties Exploded_view1 un novietot kopsalikumu uz lapas, nospiežot kreiso peles taustiņu.
Dotajā programmas versijā tiks parādīts kopsalikuma parastais skats, līdz tas tiek ievietots rasējumā.

Ja nav nepieciešams veikt citas izmaiņas un izveidot papildus skatus, spiest zaļo ķeksi.