fbpx

No 3D modeļiem līdz anotētiem 2D rasējumiem

Kad modelis ir gatavs, var atvērt rasējumu moduli iekš ZW3D un izveidot 2D rasējumu. To var ātri izdarīt divos veidos. Var nospiest uz 2D Sheet ikonas loga augšpusē.

Var arī nospiest ar labo taustiņu uz brīvas vietas logā un atrast to pašu opciju no izvēlnes. Tad vajag izvēlēties kādu no lapu standartiem.

1.1 att. 2D lapas formāts.


Tiks apskatītas 4 skatu funkcijas priekš rasējuma izveides.

Standard View
Pēc noklusējuma tas būs atvērts, kad tiek izveidots rasējums.

Šajā funkcijā var izvēlēties, kuru modeli attēlos, var arī izvēlēties modeli, kas neatrodas šajā failā. Var izvēlēties kādā leņķī attēlot modeli, ieskaitot izometriju, kā arī iestatīt X/Y skalu (attēlā ir parādīts 1:2). Kad skats ir novietots, uz tā var nospiest, lai izmainītu šos iestatījumus. Šajā gadījumā tika izslēgta “Show hidden lines” opcija un tika atķeksētas opcijas, kas parādā skalu un etiķeti.

1.2 att. Standarta skats ar skalu un etiķeti.

Broken Section View

Šī funkcija ir vienkārša. Vajag tikai noteikt vietu un dziļumu. To izmanto, lai parādītu, kas atrodas modeļa iekšpusē, neizveidojot papildus griezumus.

1.3.att. Broken section funkcija

Full Section View
Šī funkcija ļauj izveidot griezumus un šķēlumus. Lai to izmantotu, vajag nospiest uz funkcijas ikonas un izvēlēties skatu, no kura izveidos griezumu/šķēlumu. Tad vajag atlikt punktus griezuma līnijai un tad atlikt jauno griezumu uz lapas. Ja pats griezuma skats nav obligāts, var iestatīt Location opciju zem Section Method kā None. Var arī apgriezt bultiņas, ja nepieciešams. Iestatījumus var izmainīt arī vēlāk, tāpat kā parastajiem skatiem.

1.4.att. Full Section griezums

Detail View
Vispirms jāizvēlās skats, punkti, un piezīmes punkts (kas nosaka, kur etiķete atradīsies). Pēc tam ar Multiplier iestatījumu nosaka palielinājumu, to novieto, un nosaka pārējos iestatījumus.

1.5. att. Detail skata iestatījumi

Pēc visu skatu izveidošanas, rasējums izskatīsies aptuveni šādi:

1.6. att. 2D rasējums
Kamēr rasējums ir atvērts var izmantot Save As funkciju, lai iegūtu dwg failu, bet ar export funkciju ir pieejamas papildus opcijas, tāpēc ir vēlams izmantot otro variantu.

Anotēt 2D rasējumus ar ZWCAD

Kad ir iegūts dwg fails to var atvērt ar ZWCAD un to var sākt anotēt.

Izveidot dimensiju stilu
Vairumā gadījumu, pēc noklusējuma izmantotais dimensiju stils neatbilst vajadzībām. Tāpēc vajag atvērt Dimension Styles Manager, izmantojot DIMSTYLE komandu, lai veiktu izmaiņas. Piemēram, ja bultiņas ir pārāk mazas, var iestatīt lielāku vērtību un redzēt izmaiņas piemēra logā.

2.1. att. Dimensiju stila iestatījumu logs ar piemēra attēlu

Pievienot izmērus
Tagad ir laiks anotēt rasējumu ar izmēriem. Izmērus (lineārus, leņķu, diametru, utt.) var pievienot dažādos veidos.
Pirmā izmēru funkcija ir Quick Dimension. Tā var palīdzēt un automātiski atpazīt izvēlētā elementa tipu un pareizi izveidot izmēru. Piemēram, rādiusu priekš riņķa un lineāru izmēru priekš līnijas.
Tālāk ir continuous dimensions. Var izmantot DIMCONTINUE komandu, lai turpinātu izveidot lineārus, leņķiskus, vai citādus izmērus atkarībā no iepriekš izveidota vai izvēlēta izmēra. Tas ir noderīgi, kad vajag pievienot vairākas viena veida dimensijas .
Vēl ir baseline dimensions. Šī funkcija ir līdzīga iepriekšējai, izņemot ar to, ka šie vienādā tipa izmēri tiek vilkti no pirmā izmēra sākuma.

2.2. att. baseline izmēru funkcija

Šo funkciju var aktivizēt ar DIMBASELINE komandu.

Pievienot pielaides
Kad izmēri ir pievienoti, var noteikt pielaides. Lai izmainītu izmēra pielaidi, vajag tikai iezīmēt izmēru un veikt izmaiņas iestatījumu logā Properties. Cita veida pielaides var izveidot, izmantojot TOLERANCE komandu, lai atvērtu Geometric Tolerance logu, un tad nosakot vajadzīgos parametrus.

Pievienot MLEADER un MTEXT
Pirms tiek izveidots iznesuma bultiņas objekts, ir vēlams noteikt tā stilu, augstumu, krāsu un citas īpašības iekš Multileader Style Manager loga. Vēl, opciju izvēlne, kas pieejama Text Formatting loga labajā pusē ir noderīga priekš simbolu ievietošanas.

2.3. att. Noderīgo opciju izvēlne

Līdzīgi ir vēlams izmainīt teksta stilu iekš Text Styles Manager loga, pirms tiek izveidots teksta lauks. Var izveidot vairāku rindkopu garu instrukciju vai paskaidrojumu, izmantojot mtext teksta logu.

2.4. att. Pabeigtais rasējums