fbpx

Kopsalikums

Kā atvērt Solidworks kopsalikumu ar ZW3D, ja faili atrodās dažādās mapēs.

     Situācijās, kad visi kopsalikumam nepieciešamie faili atrodās vienā mapē, kopsalikums atvērsies ar visām detaļām. Bet, kad faili atrodās dažādās mapēs, ir nepieciešams iestatīt ZW3D tā, lai tas varētu atrast vajadzīgos failus.     Atvērt ZW3D un nospiest uz zilās File pogas. Nospiest uz Open.      Jaunajā logā izvēlēties Solidworks failu tipu. Tad nospiest […]

Kā atvērt Solidworks kopsalikumu ar ZW3D, ja faili atrodās dažādās mapēs. Read More »

Kopsalikums, izvērsts montāžas skats (Assembly – Exploded View)

Atvērt failu ar kopsalikumu. Nospiest uz Exploded View funkcijas ikonas. Neveicot izmaiņas, nospiest zaļo ķeksi. Nospiest uz Add a Step pogas. Iezīmēt detaļu, kuru vajag pārvietot, un vilkt vienu no lielajāmkoordinātu asīm, kas parādījās iekš tās. Velkot ar trīs taisnajām bultiņām var detaļu pārvietot visās trīsasīs, velkot ar liektajām bultiņām var to rotēt. Tādā pašā

Kopsalikums, izvērsts montāžas skats (Assembly – Exploded View) Read More »

ZW3D kopsalikuma veidošana

ZW3D – Assembly ZW3D programmā iespējams veidot kopsalikumus (assembly). Kopsalikumi var būt statiski, kustīgi. Pieejams arī speciālais kopsalikuma veids ar mehānisko salāgojumu (Mechanical Constrain), kas paredzēts zobratu elementiem. Kopsalikumus veido, lai saprastu, kā jaunizveidotais produkts izskatīsies un kā saderēs detaļās savā starpā. Salāgojumus ZW3D programmā sauc par Constrain, Solidworks programmā salāgojumiem tiek lietots termins Relationship.

ZW3D kopsalikuma veidošana Read More »